ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือเป็นการปลูกพืชผักในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช และอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผักไร้ดิน” ก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะการปลูกพืชผักที่เราใช้เป็นอาหาร เนื่องจากการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกและไม่ปนเปื้อนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่มีความสะอาดเป็นอาหาร ตัวอย่างผักที่ปลูก ผักสลัด ผักกรีนโอ๊ค ผักเกรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด ผักคอส ผักฟิลเล่ย์ เป็นต้น

ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผักและพืชสมุนไพรชุมชน หนองเเซซัน หมู่ที่ 9 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทางกลุ่มได้มีการจัดทำแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ในพื้นที่สาธารณะของกลุ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนได้มีความรู้ในเรื่องการปลูกผักไร้ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่ม และประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมกันจัดทำแปลงปลูกพร้อมทั้งมีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วย

มีเกษตรกรที่สนใจเข้าอบรมเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากมายหลายท่าน ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกิจกรรม ทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สร้างโรงเรือน พลาสติกปูพื้นบ่อน้ำนิ่งเพื่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ประสบความสำเร็จ ช่วยผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเพิ่มความรู้กับสิ่งที่ยังไม่เข้าใจพร้อมกับเข้ามาดูแลตรวจสอบความคืบหน้าเป็นระยะ

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ กับการปลูกผักออแกนิก (การปลูกผักแบบธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติเป็นหลัก) ถ้ามองผิวเผินแล้วจะคิดว่าการปลูกพืชทั้งสองวิธีนี้มีความแตกต่างกันมาก และอาจมองว่าการปลูกผักแบบไร้ดินไม่เป็นการปลูกผักแบบธรรมชาติ แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งแล้วเราก็จะทราบว่าการปลูกผักทั้งสองวิธีนี้คือการปลูกแบบธรรมชาติเหมือนกัน เนื่องจากปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายเริ่มแรกพืชจะยังนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะจะต้องถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินจนกลายเป็นสารอนินทรีย์ก่อนพืชถึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ในระบบไฮโดรโปนิกส์เราจะให้สารละลายธาตุอาหารที่เตรียมขึ้นจากปุ๋ยอนินทรีย์บริสุทธิ์แทน รากและขนอ่อนก็จะดูดธาตุอาหารและน้ำได้ไม่ว่าจะจากดินหรือจากระบบไฮโดรโปนิกส์ในลักษณะที่เหมือนกัน สรุปก็คือ การปลูกพืชไร้ดินเป็นการปลูกแบบเป็นธรรมชาติเหมือนกับการปลูกบนดิน เพียงแต่เป็นการปลูกพืชที่ใช้เทคโนโลยีที่มีการจัดการที่ดีกว่า

เกษตรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามขอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ผักไร้ดิน) และสั่งซื้อสินค้าได้ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผักและพืชสมุนไพรชุมชนหนองแซซัน หมู่ที่ 9 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการติดต่อทางประธานกลุ่มหรือติดต่อผ่านทางเพจเฟสบุค ผักสดปลอดพิษ มิตรแท้ หนองแซซัน

นายสมชาย เพิ่มชาติ เบอร์โทร 081-0694335                         นางศศิธร เหิมหาญ เบอร์โทร 087-9669249

อื่นๆ

เมนู