สวัสดีครับ ผมนายนพก้าว ไสแสง ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินดงาน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ID13 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทึมงานตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. ณ หมู่ที่ 14 บ้านถนนขาด ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านขออนุญาติลงพื้นที่

กระผมได้ลงพื้นสำรวจข้อมูลครัวเรือน ตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายคือบ้านถนนขาด พบว่าชาวบ้านมีความเป็นการเอง อาศัยอยู่ด้วยกันแบบชาวชนบทคือถ้อยทีถ้อยอาศัย มีน้ำใจต่อกัน ประกอบอาชีพส่วนใหญ่คือทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักต่างๆ มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง แต่ก็ยังมีหลายครอบครัวที่ยากจนที่ต้องการการได้รับความช่วยเหลือ ยังมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก

อื่นๆ

เมนู