ผ้าไหม

หมู่บ้านศรีถาวร หมู่ 11

ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ดิฉันและทีมงานได้ไปลงพื้นที่เพื่อตามหาผ้าไหม ของหมู่บ้านศรีถาวร หมู่ 11 ดิฉันและเพื่อนๆได้ข้อมูลกันมากมายเลย ดิฉันได้เข้า ไปหาท่านผู้ใหญ่เพื่อถามถึงคนในหมู่บ้านนี้เพือถามหาคนท่อผ้าไหมมีใครท่อผ้าไหม บ้าง ดิฉันได้ความว่า คุณยาย ติ บุญเจริญเป็นคนท่อผ้าไหมในชุมชนแห่งนั้นดิฉันเลยให้เข้าไปหา คุณยายติทันที่เพื่อสืบหา ความเป็นมา ของผ้าไหม ได้ดังนี้

ผ้าไหมได้เข้ามาในบ้านศรีถาวร ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่มีใครทราบเพราะ ผ้าไหมมีมาชั่วอายุคนแล้ว ช่วงสมัยก่อนคนในชุมชนมีความนิยมท่อผ้าไหมกันหลายบ้านหลายหลังมาก แต่ ณ ปัจจุบัน มีเพียงไม่กี่หลังที่ยังท่อผ้าไหมอยู่ เพราะคนในชุมชนบางกลุ่มได้ไปทำงานอย่างอื่นกันหมด การสืบทอดการท่อผ้าไหมจึงเริ่มถดถอยลง  แต่สมัยก่อนไม่กี่ปีนั้น คนในชุมชนบ้านศรีถาวร ได้มีกลุ่มสตรีการท่อผ้าไหม ได้ทำกันได้ระเวลา 1-2 ปี

แต่หลังจากนั้นได้มีการแตกหักกันเพราะบางคนหวังประโยชน์เพียงคนเดียว และตอนนี้น่าจะมีเพียงหลังเดียวที่ยังคงท่อผ้าไหมเป็นอาชีพอยู่

เป็นคนท่อผ้าไหมและเป็นคนที่เลี้ยงดักแด้เองเพื่อเอาไหมของมันมาท่อผ้านั้นเอง

จากที่กลุ่มดิฉันได้ลงพื้นที่ไปคุณยายติบอกว่า คุณยายได้ดูแม่ทำและให้แม่สอนทำตั้งแต่อายุ 12 ปี และได้เริ่มทำเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน ในวัยอายุ 63 ปี และคุณยายได้มีผ้าผ้าไหมมากกว่า 100 ผืนที่ยังขายไม่ออกคงเก็บไว้อยู่ ในบ้านและมีแต่ผืนสวยๆลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ

ลายผ้าไหมที่คุณยายทำมีดังนี้

ลายตีนแดง ลายนางรำ รายช้าง รายหงส์

รายเรือสุพรรณหงส์ ลายซิ่นไทย ลายดอกแก้ว ลายกงห้าวง  ลายกงเก้าหมากจับ  ลายงูเหลือม  ลายข้อเกี้ยว 3 ลายใยตำลึง

ลายเขมร ลายข้าวหลามตัด   ลายหมี่ไก่ ลายไหมมัดหมี่ เป็นต้น

สีย้อมผ้าไหม

1.สีย้อมไหม

2.สีธรรมชาติ จากก้านกล้วย

   ราคาผ้าไหมเริ่มต้นตั้งแต่

800-6000 แล้วแต่ลายของผ้าไหม

อื่นๆ

เมนู