โรคลัมปี สกิน โรควิบัติใหม่ในโค กระบือ

รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” โรคระบาดในวัว กระบือ

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง 25-65%

ผู้เลี้ยงโคผวา โรคลัมปี สกิน ลามอำนาจเจริญ ติดเชื้อกว่า 50 ตัว

พาหะนำโรคลัมปี สกิน

โรคลัมปี สกิน มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้

อาการของโรคลัมปี สกิน

สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนอนแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ 5-45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง

          ที่คอกวัวชุมชนโคกตากุย หมู่ที่ 13 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ Kick off  เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)   ใน อ.ประโคนชัย ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และ อบต.ประโคนชัย จัดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังท้องที่อื่น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจร่วมกันแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในการป้องกัน กำจัดและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ มีอาชีพและรายได้จากการเลี้ยงโค-กระบืออย่างยั่งยืนต่อไป  โดยมีนายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ,นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย ,นายเชษฐ์ เอ็มประโคน ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์ นายก อบต.ประโคนชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่ อ.ประโคนชัย เข้าร่วม

ทั้งนี้ได้มีการร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน การเฝ้าระวังป้องกัน และการปล่อยขบวนรถออกรณรงค์ฉีดวัคซีน เพื่อฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นหมอกควันตามคอกปศุสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ อ.ประโคนชัย เพื่อกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ แจกยารักษาแผลภายนอก ยาบำรุง แร่ธาตุ โดยทาง อบต.ประโคนชัย ยังได้มอบน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อแก่ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย เพื่อนำไปทำการฉีดพ่นตามคอกปศุสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ประโคนชัย ด้วย

สำหรับอัตราเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเจ้าของโค กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว เป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากเกษตรกร สัตว์อายุน้อยกว่า 6 เดือน โคจ่ายเงินเยียวยา 6,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 8,000 บาทต่อตัว จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัวต่อราย, อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 12,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 14,000 บาทต่อตัว, อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 16,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 18,000 บาทต่อตัว, อายุมากกว่า 2 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 20,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 22,000 บาทต่อตัว ปศุสัตว์บุรีรัมย์ รณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ที่ อ.ประโคนชัย หลังพบวัวติดเชื้อแล้ว 152 ตัว ขณะทั้งจังหวัดพบติดเชื้อ 900 กว่าตัว เผยผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ออกประกาศกำหนดให้บุรีรัมย์เป็นเขตโรคระบาดในโค-กระบือ พร้อมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย

นอกจากนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงนามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการกำหนดเขตโรคระบาดในโค-กระบือ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เป็นมาตรการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน 5 ข้อ ดังนี้ 1. ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ 2. เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด 3. การป้องกัน และควบคุมแมลงพาหะนำโรค 4. รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ และ 5. การใช้วัคซีนควบคุมโรค  ปศุสัตว์บุรีรัมย์ รณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ที่ อ.ประโคนชัย หลังพบวัวติดเชื้อแล้ว 152 ตัว ขณะทั้งจังหวัดพบติดเชื้อ 900 กว่าตัว เผยผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ออกประกาศกำหนดให้บุรีรัมย์เป็นเขตโรคระบาดในโค-กระบือ พร้อมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย

 

อื่นๆ

เมนู