โควิด-19 และการป้องกัน

     ทุกคนทรงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเชื้อโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่า เป็นเชื้อที่กำลังเเพร่ระบาดในปัจจุบัน และยังไม่มีการรักษาที่แน่นอนถึงแม้จะมีการสร้างวัคซีนป้องกันการติดเช้ือแต่ก็ยังไม่ถือว่าป้องกันการเกิดโรคได้ 100%  เชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อได้ทางคน สัตว์ เช่น สุนัข แมว สุกร ไก่ โค เป็นต้น โดยเชื้อโควิด-19 มักจะเเฝงตัวมากับละอองฝอยจากสารคัดหลั่งจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ปอด ทางเดินอาหาร ระบบปราสาท หรือระบบอื่นๆในร่างกาย

ถึงกระนั้นเชื้อยังสามารถติดต่อได้จากสิ่งของที่เราใช้ร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ราวจับบันได ราวจับสะพานลอย ราวจับบนรถร่วมสาธารณะ ลูกบิดประตู แฟ้มเอกสาร ปากกา สมุด ดินสอ ต่างๆ ที่เราใช้ร่วมกันอยู่ในสถานที่ราชการ สถานที่หรือสิ่งของเหล่านี้ หากได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อคนอื่นๆที่มาใช้ต่ออาจได้รับเชื้อไปโดยไม่รู้ตัว

อาการของผู้รับเชื้อคือ เป็นไข้ ตัวร้อน ไอ จาม เจ็บคอ อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก หอบเหนื่อย เจ็บแน่นที่น่าอก สูญเสียความสามารถในการพูด การเคลื่อนไหว การหายใจ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไปสุ่ผู้อื่นเป้นเวลา 14วัน ทั้งนี้หากเราพบว่ามีอาการดังกล่าวตั้งแต่ข้างต้นควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อทำการรักษาตัวเอง ซึ่งจะทำให้รักษาได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เราทราบว่าเราติดเชื้อจะลุกลามและรุนแรงมากไปกว่าปกติ

 วิธีป้องกันตัวเองแบบง่ายทำได้ดังนี้

ควรล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังก่อนและหลังใช้ของสาธารณะร่วมกันนะครับ ยิ่งสถานที่ราชการต่างๆต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกไปข้างนอกเพื่อป้องกันการได้รับและแพร่เชื้อ ในการรับประทานอาหารควรใช้ช้อนกลาง ช้อนส่วนตัวหรือแก้วน้ำไม่ควรใช้งานร่วมกัน รับประทานอาหารสุกสะอาดใหม่เสมอ  ไม่ควรออกไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือสถานที่ที่มีผู้คนผลุกผล่านแออัด เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อมาแพร่ระบาด หลีกเหลียงการสัมผัสสัตว์ต่างๆโดยที่ไม่มีการป้องกัน เว้นระยะห่างยามพบปะกันกับผู้คนอย่างน้อย 1-2 เมตร ปองกันการติดเชื้อจากคนสู่คน ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคที่ดีขึ้น สุด้ทายคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขได้แน่ะนำเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติของเราจะได้ปลอดภัย ปลอดจากไวรัสร้าย ปลอดโรคต่อไป  จึงขอเชิญชวนทุกคนทุกคนให้ความร่วมมือกัน ขอบคุณครับ

ทำอุปกรณ์ป้องกัน เฟสชิว หน้ากากใส่คลุมหน้า  

ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดสถานที่ราชการโรงเรียน สถานที่สาธารณะ

อื่นๆ

เมนู