หลักสูตร ID24-2 โครงการขับแคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร ส่วนมากประกอบอาชีพในการทำนา คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอื่น ๆ

– ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง

– โรงสี 17 แห่ง

– ร้านขายของชำ 96 แห่ง

– โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2 แห่ง

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านไทร ต.ไทร อ.ประโคนชัยจ.บุรีรัมย์ยังคงมีถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะการเลี้ยงควายในปลัก ซึ่งได้มีการสร้างปลักควายขึ้นมาภายในคอกที่อยู่ในทุ่งนา เพื่อให้ฝูงควาย ที่เลี้ยงไว้ได้ลงไปเกลือกกลิ้งในปลักควาย ซึ่งเป็นโคลนตม และเป็นธรรมชาติของควายที่ชอบอยู่ในปลักในโคลน เพื่อช่วยคลายร้อน ขัดผิว และไล่แมลง ทำให้สภาพเนื้อตัวของควายเต็มไปด้วยโคลนที่พอกหนาทั้งตัว ทั้งที่พอกหนาจนแห้ง และที่ยังเปียกๆ ซึ่งเป็นการเลี้ยงควายปลักแบบธรรมชาติกลางทุ่งนาเหมือนในอดีต เป็นวิถีชีวิต และการเลี้ยงควายที่ยังมีให้เห็นได้ในปัจจุบัน

ในเดือนกรกฎาคม ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยว ภายในตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้คนในตำบลบ้านไทร ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำงานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การทอเสื่อกก และทำอาชีพ เสริมคือการเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงควาย

           

 ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติ เป็นการนำเส้นฝ้ายหรือเส้นไหม  ไปย้อมกับสีจากส่วนต่างๆของต้นไม้ เช่น ราก ลำต้น เปลือก ใบ ผล เมล็ด ดอก ซึ่งจะได้สีสันหลากหลาย จากนั้นนำเส้นด้ายที่ย้อมมาทอเป็นลวดลายต่างๆ ในแบบพื้นเมือง  ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น  คือ  ผ้าซิ่นตีนจก 9 ลวดลาย ผ้ามุข ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม และหมอนจกลวดลายทอมือจากเส้นใยธรรมชาติ  ผ้าคลุมไหล่  และภูมิปัญญาแบบฉบับของชาวไทยพวน

 

อื่นๆ

เมนู