หลักสูตร ID24-2 โครงการขับแคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 14 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จด เทศบาลตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ จด ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก จด ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก จด ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกรกฎาคม ดิฉันนางสาววิลัยวรรณ แก้วกันได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยว ภายในตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้คนในตำบลบ้านไทร ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำงานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การทอเสื่อกก และทำอาชีพ เสริมคือการเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงกระบือ   และไก่พื้นเมือง มีร้านกาแฟยอดนิยมที่ผู้คนในตำบลนิยมไปคือ “ร้านกาแฟมองฟ้า” มีเมนูหลากหลายให้เลือกบริการทั้งเครื่องดื่มอาหาร รสชาติอร่อยถูกปากในราคาพิเศษ มีสถานที่ท่องเที่ยวคือ “วัดป่าบ้านไพบูลย์” สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2502 อยู่ติดกับถนนหลวงสายประโคนชัย บุรีรัมย์ กม.ที่ 13 ตั้งอยู่บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 16 ไร่ เศษ และได้มีการถวายที่ป่าสาธารณะซึ่งอยู่ติดกับวัด ให้วัดดูแลเพิ่มเติมอีกประมาณ 15 ไร่ และได้นิมนต์หลวงปู่สุข ปริสุทโธ มาเป็นเจ้าอาวาสพร้อมกัมีการตั้งชื่อวัดว่า “วัดป่าบ้านไพบูลย์” สังกัดมหานิกาย

                ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)

                ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่29

           

อื่นๆ

เมนู