ข้าพเจ้า​นางสาวภิญญา​พ​ั​ช​ญ​์​ ท่อชู​ ผู้​ปฏิบัติ​งาน​ตามโครงการ​ขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ฐานราก​หลังโควิดด้วย​เศรษฐกิจ​BCG(U2T​for​BCG)​ประเภท​ประชาชนของตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัย​จังหวัด​บุรีรัมย์

การ​ล​งพื้นที่สำรวจข้อมูล​งานหัตถกรรม​ของทีมงาน​ ชาวบ้านส่วนใหญ่​อาชีพหลักคือเกษตรกร​อาชีพเสริมคือทำผลิตภัณฑ์​ต่างๆจากไม้และลูกมะพร้าวนำมาแปรรูป​ได้หลายอย่างเช่น​กระบวย​ แก้ว​ กระเป๋า​ ทัพพี​ ตะหลิว​ เป็น​ต้น

วิธี​การทำ​ นำมะพร้าวแก่​ ไม้สะเดา​หรือไม้ที่หาได้ในชุมชน​ นำมาตัดให้ได้รูปทรง​ที่ต้องการ​ ใช้เครื่องขัดกระดาษ​ทราย​ขัดให้เรียบ​ ใช้เครื่องเจาะรูแล้วนำมาขัดเงาแล้วใช้กาวสำหรับติดงานไม้​ติดเพื่อประกอบชิ้นงาน

ข้าพเจ้าจึงจัดเก็บ​ข้อมูล​เพื่อนำมาพัฒนา​ต่อยอดสินค้าและจัดทำแผนการตลาดเพื่อช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์​ของชุมชนโดยได้รับการสนับสนุน​ดูแลจากคณะท่านอาจารย์​

อื่นๆ

เมนู