ข้าพเจ้านางสาวศิริวิมล ดิบประโคน อยู่ในส่วนของกลุ่มของประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอารจารย์ประจำหลักสูตร ID03 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่สำรวจ ร้านค้า เก็บข้อมูลร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน Application U2T ตามพื้นที่ในหมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังกวัดบุรีรัมย์

 

โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน Application U2T โดยใน Application U2T นี้ ให้เก็บข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก-โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ในส่วนนี้ข้าพเจ้า ได้ทำการ แบ่งกลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการสำรวจ เนื้องจากโรคระบาดโควิท 19 ข้าพเจ้าและทีมงานในกลุ่มประมาณ 3-4 คน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนร้านอาหารในท้องถิ่น โดยร้านอาหารในท้องถิ่นนั้น จะมีทั้งร้านอาหารตาสั่ง ร้านค้าขายยำและร้านก๋วยเตี๋ยว โดยร้านอาหารที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลในครั้งนี้คือ ร้านธัญรส ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง เมนูที่ขายนั้นจะมีทั้งข้าว และก๋วยเตี๋ยว รายการอาหารมีดังนี้ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เกาเหลาเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู เกาเหลาหมู ข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด เป็นต้น มีทั้งแบบพิเศษ และแบบธรรมดา ราคาย่อมเยา ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จะมีผลต่อการขาย แต่ร้านก็ยังขายได้ และพอเลี้ยงชีพและครอบครัว

 

เนื่องจากสถานการณ์ เเพร่ระบาด ของเชื่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)จึงทำให้ไม่สะดวกแก่การลงพื้นที่ ในการทำงาน จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำงานสำรวจอาหารในท้องถิ่นตำบลหินลาด โดยสำรวจผ่าน Application U2T ร้านอาหารที่ข้าพเจ้าและทีมงานไปเก็บข้อมูลนั้นคือร้านธัญรส ซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาหารมากมาย ร้านค้าบริการดี มีการสวมหน้ากาก เเละมีเจลแอลกอฮอร์ไว้สำหรับล้างมือ ร้านค้าสะอาด น่าเข้ารับประทานอาหาร

อื่นๆ

เมนู