จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากและต่างก็เตรียมรับมือป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรัดกุม บ้างก็ปิดประเทศ ปิดการค้าขายระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีมาตรการการจัดการดูแลประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ชัดเจนเป็นจังหวัดแรก ๆ ในประเทศไทย เช่น การปิดเมือง การติดสติ๊กเกอร์บนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงถึงสถานะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง การรายงานตัว/กักตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและในปัจจุบันมีมาตรการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่เด่นชัด แต่ถึงแม้การควบคุมดูแลจะเข้มงวดมากเพียงใดการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็ยังร้ายแรงและขยายวงกว้างอยู่ทุกวินาที

ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ 168 ราย เสียชีวิต 2 ราย (ข้อมูลวันที่ 14 พ.ค.2564) 1 ในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนในพื้นที่อำเภอประโคนชัย ซึ่งในอำเภอมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 19 ราย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอำเภอประโคนชัยมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ชุมชน โรงพยาบาลอำเภอประโคนชัย ตลาดสดเทศบาลประโคนชัย เป็นต้น ทำให้มีการปิดสถานที่และปิดชุมชนพื้นที่เสี่ยงส่งผลกระทบไปยังประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำและอาชีพค้าขายอย่างมากที่ต้องกระจายกันไปหาพื้นที่ขายสินค้าใหม่ชั่วคราวเพื่อรอให้ตลาดสดและพื้นที่ต่าง ๆ เปิดอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งนี้จากการปิดสถานที่เสี่ยงและปิดชุมชนทำให้เป็นถึงความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการจัดการดูแลและประชาชนที่ไม่ไปในสถานที่นั้น ๆ รวมถึงได้เห็นน้ำใจจากการรับมอบบริจาคของต่าง ๆ มากมายให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดการเข้าออก เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัว หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เป็นต้น ซึ่งทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและทีมงานประจำพื้นที่ตำบลประโคนชัยก็ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อสบทบช่วยเหลือไปยัง หมู่14 บ้านถนนขาด ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ทุกอย่างต่างได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนเป็นอย่างดี

ในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสอยู่เสมอหากทุกคนรู้จักปรับตัวและรับมืออย่างมีสติ โควิด-19ทำให้เราทุกคนหวาดระแวงแต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีในการป้องกันดูแลตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น ถึงแม้เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องชะงักแต่นี่ก็อาจเป็นโอกาสในการตั้งหลักเพื่อเตรียมวางแผนสิ่งใหม่ ๆ เพียงแค่มองหาโอกาสที่เป็นทางเลือกไปสู่ทางรอดในยามวิกฤตินี้ให้เจอเท่านั้นเอง

อื่นๆ

เมนู