สุขอนามัยห่างไกลโควิด

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การดูแลรักษาความสะอาดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญมากขึ้น นอกจากต้องรักษาความสะอาดตนเองแล้วการดูแลพื้นที่หรือสถานที่ต่าง ๆ ก็สำคัญ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ชุมชน สำนักงาน ศูนย์บริการต่าง ๆ เป็นต้น สถานที่เหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมากเพราะเป็นแหล่งรวมผู้คนจำนวนมาก

        โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่ต้องดูแลเพราะมีนักเรียนจำนวนมาก การรวมตัวกันของนักเรียนในช่วงเปิดเทอมจึงเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอมจึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักของสถานศึกษาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ณ ตอนนี้ที่ต้องป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างรัดกุม การทำความสะอาดพื้นในโรงเรียน ห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหารรวมทั้งห้องสุขาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในโรงเรียนมีทั้งบุคลากรและนักเรียนจำนวนมากไม่มีใครรู้ว่าเชื้อไวรัสนี้จะมาจากใครและจะไปสู่ใครบ้าง ความสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสก็สำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นแมส เจลแอลกออฮอลล์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทุกคนต้องใช้อยู่เสมอเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งอุปกรณ์บางอย่างก็สามารถทำขึ้นเองได้โดยไม่ต้องหาซื้อในราคาที่สูงเกินจำเป็น เช่น แมสผ้า เฟซชิลด์ เป็นต้น โดยสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ที่มีความรู้หรือจากอินเทอร์เน็ตและนำมาทำเองง่าย ๆ นอกจากช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสแล้วยังสามารถทำขึ้นมาเพื่อจำหน่ายสร้างเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย นี่คือผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เราต้องเรียนรู้เพื่อป้องกันและบรรเทาพร้อมทั้งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย 

        การปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ส่วนตัวและส่วนรวม เพราะสภาพแวดล้อมที่สะอาดและได้รับการดูแลสม่ำเสมอเป็นอย่างดี โดยจะไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับเชื้อโรค แบคทีเรียหรือไวรัส ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคจะลดลงตามไปด้วย

อื่นๆ

เมนู