ดิฉันนางสาวนารีรัตน์ ดวงนิล ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพื้นที่ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          Covid 19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด
                    โรคโควิด 19 เป็นโรคระบาดที่ระบาดมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2019 มาจนถึงปัจจุบันในปี ค.ศ. 2021 ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำมีอาการที่ร้ายแรงคือปอดอักเสบ รวมถึงอาการอื่น ๆ เกิดแทรกซ้อนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีผู้คนติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคระบาดนี้เป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก อีกทั้งยังมีกลายพันธุ์ของไวรัสที่รุนแรงขึ้นด้วย ซึ่งทางการแพทย์ก็ยังไม่มียารักษาที่แน่นอน มีเพียงการรักษาตามอาการเป็นหลักเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการผลิตวัคซีนเพื่อสร้างภูมิกันให้แก่ร่างกายเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าขึ้นมาใช้กันแล้ว
                    วัคซีนป้องกันโควิด ถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการป้องกันภัยจากโควิด ซึ่งในปัจจุบันก็มีวัคซีนจากหลายแหล่งด้วยกัน แต่ถึงแม้ว่าในประเทศไทยวัคซีนที่ทางรัฐบาลนำเข้ามาให้แก่ประชาชนจะมีเพียงไม่กี่ตัวเลือก แต่การฉีดวัคซีนก็เป็นแนวทางที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากภัยโควิด 19 เพิ่มเติมจากมาตรการการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและผลกระทบหลังการฉีดนั้น จะต้องศึกษาและใช้วิจารญาณในการรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการฉีดวัคซีนด้วย
                    ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมแนวทางการป้องกันโควิด 19 (Covid Week) ขึ้น ซึ่งทางทีมงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และการทำความสะอาดโรงเรียน คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ กำจัดภัยโควิด ติดป้ายรณรงค์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิดในโรงเรียน สร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยห่างไกลโควิด และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด 19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้น้ำชุมชน เพื่อที่จะได้นำความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้องไปบอกลูกบ้านต่อไป และโรงเรียนในเขตตำบล 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และโรงเรียนบ้านสวายสอ


วิดิโอ
Covid week รณรงค์ฉีดวัคซีนต้านภัยโควิด โดยทีมงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่

          การยกระดับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
                    ในส่วนของการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่นั้น ทางทีมงาน AG01(1) ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อระดมความคิดและเสนอสถานที่หรือสิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งทางทีมงานยังได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจสถานที่ที่ถูกนำเสนอเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลตูมใหญ่อีกด้วย ซึ่งรายการของชื่อสถานที่ที่น่าใจจากการระดมความคิดของชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และการสำรวจของทีมงานรวมกันนั้นมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความน่าสนใจในด้านที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างสถานที่เช่น
“ละลุ” ปรากฏการณ์ชั้นหินและดินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนมีรูปร่างแปลกตาต่าง ๆ  เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของน้ำและธรณีวิทยา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่พบไม้กลายเป็นหินมากมายอีกด้วย ละลุที่ว่านี้ถือว่าเป็นแกรนด์แคนยอนบุรีรัมย์ได้เลยที่เดียว ซึ่งผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมนอกจากจะได้สัมผัสธรรมชาติ ถ่ายรูปสวย ๆ แล้ว ยังเป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย
“หนองสิม” หนองน้ำธรรมชาติที่เต็มไปด้วยทะเลบัวขาวสุดตระการตา สายชิวนั่งกินลมชมวิวถือว่าเหมาะมาก ๆ ฤดูกาลที่บัวออกดอกก็ขาวสวยถ่ายรูปขึ้นสุด ๆ ส่วนในฤดูที่ยังไม่มีดอกแต่จะมีพื้นหลังที่มีใบบัวหนา ๆ เขียว ๆ ก็ถ่ายรูปดูอาร์ทไปอีก ซึ่งนอกจากหนองสิมแล้วบริเวณติดกันยังมีหนองโศกลาด หนองน้ำที่สวยไม่แพ้กันอยู่เป็นคู่แฝดอีกด้วย สถานที่ก็เข้าถึงง่ายเพราะอยู่ติดถนนจอดรถแล้วลงไปสัมผัสธรรมชาติแบบชิว ๆ กันได้เลยทันที
“โคกหนองนาโมเดล” สัมผัสและเรียนรู้ไปกับวิถีเกษตรกร แบบเศรษฐกิจพอเพียง “ทฤษฎีใหม่” ที่มีแบล็คกราวน์สวย ๆ เป็นแปลงเกษตร ลงรูปไม่มีเบื่อแน่นอน
“วัดบ้านปะคำสำโรง” สถานที่ต้องไม่พลาดสำหรับสายบุญ และคนชอบเสี่ยงดวง นอกจากจะมีพระนอนและหลวงพ่อพระใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ให้ศาสนิกชนชาวพุทธได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล สถานที่ปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญแล้ว ยังมีเทพทันใจ และเจ้าแม่ตะเคียนโบราณเพื่อให้ขอพรกันอีกด้วย อีกทั้งสถานที่ยังสวยงามถ่ายรูปลงโซเซียวแบบได้บุญกันคุ้ม ๆ  ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีต่อใจ มาแล้วอิ่มอก อิ่มใจ อิ่มบุญ อีกที่หนึ่งจริง ๆ
                    ทั้งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลที่ดิฉันไม่ได้นำมาเขียนในบทความนี้เพิ่มเติมอีก ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ เช็คอิน กิน เที่ยว แถมยังถ่ายรูปสวยที่ใครมาตำบลตูมใหญ่ต้องแวะเยี่ยมชมแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
                    ตัวอย่างภาพแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลตูมใหญ่
                    สถานที่ : แกรนด์แคนยอนบุรีรัมย์ “ละลุ” ตำบลตูมใหญ่

                    ที่ตั้ง : บ้านกระทุ่มนอก หมู่ 14 ตำบบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
                    พิกัด : 15.174942, 103.132623


วิดิโอการปฏิบัติงานของทีมงาน
AG01(1) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและการยกระดับการท่องเที่ยว ตำบลตูมใหญ่

อื่นๆ

เมนู