ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 18 ต.ค. 64 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 10,111 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 1,764,949 ราย

โดยเทศบาลตำบลจันทบเพชรได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด เพื่อการควบคุมสถานการณ์ของการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดตามการประเมินของฝ่ายสาธารณสุข และเข้าให้ความช่วยเหลือแกผู้กักกันตัวเอง (ผู้ที่มีความเสียงสูง) ภายในชุมชนจันทบเพชร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564  นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นางจันทรา ศิริมาศกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตบ้านกรวด ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสายโท 5 ใต้ ประธานกลุ่มสตรี/อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน อสม.ร่วมมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตัวเอง (เสี่ยงสูง) ณ บ้านสายโท 8  ใต้ จำนวน 6 ครัวเรือน

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสันติ  อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  มอบถุงยังชีพ และ เงิน จำนวน 500 บาท ให้แก่ นางที มณีศรี ม.10 และนางองค์ หนัมดูล ม.7 โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด – 19

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 ตุลาคม นายสันติ อุทุมพร  นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล มอบน้ำดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ  สถานกักกันตัว (Local Quarantine) ศูนย์บ้านสายโท 7 รับมอบโดย นายสำเนือง โพธิ์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน ม.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7 ตุลาคม นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ท่านรุ่งโรจน์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และพี่น้อง อสม. มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาด ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 ตุลาคม  นายสันติ  อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล รองเทศบาล ประธานกลุ่มสตรี/อสม. กลุ่มอสม. และ เจ้าหน้าที่เทศบาล  มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้กักกันตัว ในเขตตำบลจันทบ

 

อื่นๆ

เมนู