จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ผู้คนเกิดความกังวล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจาย อำเภอโนนสุวรรณจึงได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยมีการเปิด Walk in สำหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอโนนสุวรรณ กลุ่มผู้สูงอายุ  บุคคลที่มีโรคประจำตัว
และกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น พ่อค้าแม่ค้า พนักงานส่งของ ช่างตัดผม พนักงานขาย พระ และกลุ่มที่สัมผัสหรือพบปะกับคนเยอะๆ
ทางนายอำเภอได้ให้บุคลากรในอำเภอไปช่วยทางโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ในการลงทะเบียน  และอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ประชาชน และมีบริการแจกไข่ฟรี ให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนด้วย ซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัท คาร์กิลล์ จ.นครราชสีมา

                    

             

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู