การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ ดิฉันนางสาวสุจิตตรา โสนโชติ ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อโควิต 19 ในแต่ละส่วนของตำบลทุ้งจังหัน พบว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิต 19 มีความรุ่นแรงขึ้น ประกอบกับเชื้อไวรัส มีการกลายพันธุ์ ทำให้แพร่เชื่อได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยเห็นนี้ทำให้ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันต้องมีมาตรการที่คุมเข้มทั้งพื้นที่ โดยเฉะผู้ที่มาจากต่างจังหวัด จะต้องมากักตัวในสถานที่รัฐจัดไว้ให้ และมีการตรวจหาเชื่อเป็นประจำ จากการสังเกตุอาการและตรวจหาเชื้อ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในสถานที่กักตัวซึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ทันท่วงที

 

ซึ่งในเดือนนี้เองทางคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ก็ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำความสะอาดและป้องกันเชื้อได้ในระดับหนึ่ง นอกจากการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ แล้วทางคณะผู้ปฏิบัติงานยังได้จัดโครงการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากสมุนไพรรอบตัวเรา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นอักทักษะให้แก่ประชาชนในการทำเจลแอลกอฮอล์ ใช้เอง

 

อื่นๆ

เมนู