ในทุกวันนี้เราจะได้ยินการแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานของทางภาครัฐ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งในแต่ละวันนั้น เราจะพบกับตัวเลขของผู้ที่ได้รับเชื้อ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ที่เสียชีวิตหลังจากติดเชื้อแล้ว เป็นจำนวนมากเช่นกัน ถือได้ว่าเชื้อไวรัสโควิค 19 นี้ เป็นเชื้อราที่รุนแรง และได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยเชื้อไวรัส covid19 นี้สามารถแพร่กระจายได้ง่าย ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย ต่างๆ

และในปัจจุบันนี้ทางคณะแพทย์และองค์กร ต่างๆ ก็ได้มีการประกาศ และรณรงค์ ให้มีการป้องกันตัว จากเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

1. มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่นอกบ้าน
2. ล้างมือทุกครั้ง หลังมีการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ธนบัตรหรือเหรียญ ห้องน้ำสาธารณะ ที่จับประตู หรือกลอนประตู ราวจับขึ้นบันได โต๊ะทำงาน ปุ่มกดลิฟท์ บัตรคูปองต่างๆ ตู้ ATM โทรศัพท์สำนักงาน รถเข็น ไมโครโฟน
3. ควรเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
4. หลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือการอยู่ในสถานที่แออัด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5. มีการแยกใช้สิ่งของที่เป็นส่วนตัวออกจากกัน อย่างเช่นแก้วน้ำ

และใน เดือนนี้ กลุ่มคณะผู้ทำงานของเรา ได้มีโอกาส แจกแมสให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ณ.ที่ตลาดนัด บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวของเรา

อื่นๆ

เมนู