ข้าพเจ้านางสาวพรพิมาศ จันทินมาธร ผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนกรกฎาคมนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบดูแลครัวเรือนของคุณป้าเฉลา มีพร บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรีมย์

ในการคัดเลือกบ้านของคุณป้าเฉลา มีพร นี้เนื่องจากบริเวณหลังบ้านไม่มีท่อระบายน้ำ เป็นจุดที่ปล่อยน้ำทิ้งมาจากทั้งห้องน้ำ ลานซักผ้าและที่ล้างจาน ไหลมารวมกันจนเกิดน้ำขังขึ้น ส่งผลให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคขึ้น ดังนั้นการทำธนาคารน้ำใต้ดินจึงเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถหาวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาทำธนาคารน้ำใต้ดินได้ อีกทั้งยังช่วยกักเก็บน้ำใต้ดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู