ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 
พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานในเดือนนี้นั้น มีอยู่ทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้

 

กิจกรรมที่ 1 ชาวลำดวนร่วมใจต้านภัยโควิด 19

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทางเราคณะผู้ปฏิบัติงานได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ covid 19 การป้องกันโดยสอนวิธีป้องกันโควิดอยู่หลายวิธี เช่น การสวมแมสหรือหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือใช้เจลเเอลกอฮอล์ นอกจากนี้ก็มีวิธีการโดยให้ชาวบ้านเว้นระยะห่างในการพบปะพูดคุยกัน ไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19 และร่วมรณรงค์สวมแมส เว้นระยะห่าง เพื่อชุมชน นอกจากนี้ทางทีมงานตำบลลำดวนได้ทำการเเจกหน้ากากอนามัยให้แก่ชาวบ้าน หลังจากนั้นก็ได้ไปทำความสะอาดให้แก่ชุมชนในแหล่งมีมีผู้คนพลุกผล่าน เช่น วัด    

และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทางเราได้ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำดวน โดยได้ไปมอบแมส เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำดวน และชาวบ้านที่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่นั่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม สัมภาษณ์คุณหมอนรินทร์ ทวันเวช เรื่องการการฉีดวัคซีน และรณรงค์ให้ความรู้ฉีดวัคซีนแก่ชาวบ้าน พร้อมถ่ายทำวิดีโอ

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับสินค้าเละพัฒนาส่งเสริมผ้าไหม

กิจกรรมยกระดับสินค้าเละพัฒนาส่งเสริมผ้าไหม วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
โดยในภาคเช้า จะเป็นการพาชาวบ้านฟอกไหม โดยใช้ไหม นำมาต้มกับน้ำที่ใส่วัตถุดิบ  เพื่อเตรียมสำหรับย้อมต่อไป หลังจากนั้นก็พาชาวบ้านย้อมสี โดยใช้สีเคมีผลที่ได้สีมีความสดและสวยงาม

  

ส่วนในภาคบ่าย จะเป็นการให้วิทยากรพาทำน้ำยาซักผ้าไหม ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ร่วมกันทำ ร่วมกันคนน้ำยา เเละได้ร่วมกันกรอกน้ำยาผ้าไหม หลังจากนั้นก็น้ำผ้าไหมที่ให้ชาวบ้านนำมาไปซักด้วยน้ำยาที่ได้ทำขึ้น จากนั้นก็ตากเเดดนิดนึงพอหมาด แล้วนำมารีด ทำให้ได้ผ้าไหมที่สวยงาม เรียบเนียน สีไม่ตก นอกจากนี้ชาวบ้านสามารถทำน้ำยาซักผ้าไหมขายหรือสามารถรับจ้างซักเคลือบอบน้ำยาผ้าไหมได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้น

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู