ข้าพเจ้า นางสาวเนตรนภา หมวกไธสง ประเภทนักศึกษา หลักสูตรMS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดทำคู่มือการแยกขยะ

เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะได้ โดยเริ่มที่คนในครอบครัว และชักชวนไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน ที่ทำงาน ให้ช่วยกันลด คัดแยกขยะ เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยทำได้ดังนี้

ลดการใช้ REDUCE

1. ลดการขนขยะเข้าในชุมชนหรือที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของโฟม หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2.ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องสำอาง ถ่านชนิดชาร์ตได้สบู่เหลวน้ำยารีดผ้า น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

ใช้ซ้ำ REUSE

1. นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนก็ให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้งหนึ่งหรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในชุมชนหรือที่พักอาศัย

2. นำสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนำยางรถยนต์มาทำเก้าอี้ การนำขวดพลาสติกก็สามารถนำมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของแจกัน การนำเศษผ้ามาทำเปลนอน เป็นต้น

การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ RECYCLE

เป็นการนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นกิจกรรมที่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ต้องทิ้งเป็นขยะไปเปล่าๆ เช่น นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ มู่ลี่ กล่องใส่กระดาษทิชชู่ หมวก กระเป๋า โต๊ะ เก้าอี้ กรอบรูป เป็นต้น สามารถนำไปขายสร้างรายได้หรือใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู