เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือเรียกอีกชื่อคือ เชื้อไวรัสโควิด 19 หากได้ยินชื่อนี้แล้วเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนคงไม่อยากเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อนี้เข้ามาในร่างกาย หากใครได้รับเชื้อชนิดนี้เข้ามาในร่างกายแล้ว ย่อมส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆในร่างกาย เพราะเชื้อชนิดนี้จะเข้าไปทำลายปอด ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย หากได้รับเชื้อในปริมาณที่มาก หรือผู้ที่ได้รับเชื้อมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน
โรค หัวใจ อัตราการเสียชีวิตย่อมมีมากกว่า ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการแพร่ระบาดที่รวดเร็วและรุนแรง จึงทำให้ทางหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จนไม่สามารถควบคุมได้

และในช่วงนี้ ตลาดในชุมชนตำบลหนองบัวของเรานั้นก็ได้มีการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบ โดยทางพ่อค้าแม่ขาย รวมไปถึงลูกค้า ได้มีการสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการณที่แห่งนี้

ในส่วนของหน้าร้านที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ จะมีการใช้ เจล แอลกอฮอล์ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าล้างมือทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของ รวมถึงธนบัตรและเหรียญต่างๆด้วย

และใน เดือนนี้ กลุ่มคณะผู้ทำงานของเรา ได้มีโอกาส แจกแมสให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ณ.ที่ตลาดนัด บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวของเรา

อื่นๆ

เมนู