โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านาย วชิรภรณ์ ทรัพย์สุนทร ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ การปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน

ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ให้ความรู้ และเดินรณรงค์แจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ให้กับชาวบ้านตำบลไทยเจริญ ในการรับมือกับโควิด19 โดยชาวบ้านมีความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการรับฟังคำแนะนำต่างๆ

โดยมีหัวข้อในการประชุม

1.วัคซีนคืออะไร

2.ประโยชน์ของวัคซีน

3.ข้อปฏิบัติตัว ก่อนฉีด-หลังฉีด

อื่นๆ

เมนู