1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก

การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก

 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา ประชาชน คณะการจัดการ MS04ได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ลงพื้นที่บ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นบ้านให้เป็นชุดแต่งกายเช่นเสื้อเชิ้ตและกระเป๋าสิ่งของเครื่องใช้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน

ชาวบ้านใหม่หมู่ที่ 4 มีการพัฒนาด้านการแปรรูปจากภาพพื้นบ้านให้เป็นแบบอย่างกับหมู่บ้านอื่นได้อีก มีการทอผ้าอีกหลายอย่างเช่นผ้ามัดหมี่ ผ้าหางกระรอก ผ้าฝ้าย

นำมาตัดเป็นเสื้อ

และชาวบ้านและให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าพื้นบ้าน ผ้า 1 ผืนยาว 2 เมตร  จะตัดเสื้อได้ 1 ตัว ผ้า 20 เมตรตัดเสื้อได้ 10 ตัว แต่ถ้าขายผ้าเป็นผืนผืนหนึ่งยาว 2 เมตร                    จะขายราคา200ต่อผืน

อื่นๆ

เมนู