ร่วมบุญ ร่วมใจ แบบวิถีใหม่ ปกป้องโควิด ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายชนะพล ผินสู่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

สถานการณ์ในปัจจุบันแน่นอนอยู่แล้วว่า ประเทศไทยของเรานั้นกำลังพบกับการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งทำให้วิถีชีวิต และการใช้ชีวิตของคนในสังคมนั้น มีการปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การใช้ชีวิต

เช่นเดียวกันกับชาวบ้าน ชุมชนโคกมะม่วงของเรา ที่ยังคงนิยมพากันออกมาเข้าวัด ทำบุญ และปฏิบัติธรรม ในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา แต่สิ่งที่แปลกไปนั้น ก็คือมีการสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแฮลกอฮอร์ อยู่ตลอดมา ทางวัดก็มีการตรวจวัดอุณภูมิ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ผู้คนที่ชุมชน มีการป้องกันตนเองที่ดีต่อชุมชน

พวกเราทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกันป้องกันตัวเอง และเข้าร่วมฉีดวัคซีน ตามความสมัครใจของตน และสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ที่ อสม ของชุมชนได้ตลอดเวลา มีการแจกหน้ากากอนามัย เจลแฮลกอฮอล์  และพวกเรายังมีกิจกรรมจิตอาสาช่วยพัฒนาวัด เก็บกวาด ล้างจานให้กับวัดอีกด้วย ซึ่งโครงการดีๆ แบบนี้ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแนวทางที่ดีให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู