การปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2564
โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยนางสาวณิชชยาดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)  

– 1 กรกฎาคม 64 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขุดบ่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้ลงพื้นที่ทำการให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านเกี่ยวกับขนาดของบ่อ(ความกว้าง×ความลึก) และได้แนะนำให้ชาวบ้านหาวัสดุมาเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณเพื่อเตรียมพร้อมไว้เช่น ขวด ยางรถยนต์ เศษอิฐ เป็นต้น

-3 กรกฎาคม 64 ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านโดยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ได้เข้าพบชาวบ้านในแต่ละหลังคาเรือนเพื่อดูความคืบหน้าและดูแลความเรียบร้อยของบ่อ ในส่วนของการเข้าไปดูแลความเรียบร้อยนี้ ได้พบปัญหา คือ เมื่อมีการขุดบ่อไว้นั้น เนื่องจากการเลือกพื้นที่ที่ใช้สำหรับทำธนาคารน้ำใต้ดินส่วนมากจะเป็นพื้นที่ต่ำซึ่งเป็นศูนย์รวมของน้ำ ทำให้เมื่อฝนตกลงมามีดินและน้ำไหลเข้าบ่อในปริมาณมาก เบื้องต้นได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยการให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านให้นำดินบริเวณรอบๆปากบ่อพูนขึ้นให้สูงกว่าระดับพื้นและใช้จอบกระทุ้งดินบริเวณปากบ่อให้แน่นแล้วนำพลาสติกหรือวัสดุที่สามารถกันน้ำได้มาปิดปากบ่อไว้เพื่อกันน้ำเข้า

– 10 กรกฎาคม 64 ได้ร่วมประชุมกับทีมงานเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน


– นอกจากนั้น ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจพืชและเกษตรกรในท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากชาวบ้านและลงพื้นที่ปักตำแหน่ง เพื่อกรอกข้อมูลลงในระบบ CBD และดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานส่งให้ส่วนกลางเพื่อพัฒนาต่อไป

เดือนกรกฎาคม 2564

อื่นๆ

เมนู