ในเดือน พฤษภา นี้ ทางคณะทีมผู้ทำงาน และผู้ควบคุมงานได้มีการร่วมประชุมงาน ว่าการทำต่อไปนนี้ต้องทำอะไรต่อ แบ่งงานตามความถนัดแต่ละบุคคล และลงพื้นที่สอบถามเกี่ยวกับวัตถุดิบทางธรรมชาติของตำบล เช่น สวนมัลเบอรี่  สวนดาวเรือง ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปหมู่บ้านโฮมสเตย์ และศึกษาการทำข้าวเกียบมัลเบอรี่ ซึ่งเป็น OTOP ของตำบลหนองบัว

การทำงานต่อไปคือ การนำมัลเบอร์รี่ซึ่งเป็นทรัพยากรทางชาติของ ต.หนองบัว มาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาว ต.หนองบัว

อุปสรรคในการลงพื้นที่

-สภาพอากาศร้อน

-ร้านอาหารคลาดแคลน

https://youtu.be/rr4QC2wIXJ0

อื่นๆ

เมนู