การดำเนินชีวิตของคนในภาคอีสานส่วนใหญ่นั้น จะมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกข้าว มันสัมปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมไปถึงพืชเศรษฐกิจอีกมากมาย มีทั้งผลไม้ ดอกไม้ และพืชผักสวนครัว เรียกได้ว่ากินอันไหนปลูกอันนั้น หากมีมากก็จะนำมาแบ่งขาย ในการปลูกพืชเศรษฐกิจนี้ บางคนก็ทำเป็นอาชีพหลัก บ้างก็ทำเป็นอาชีพเสริม

ซึ่งนอกจากที่ชาวบ้านจะมีการปลูกผักสวนครัว ไว้เพื่อรับประทานได้จำหน่ายแล้ว ยังมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย มีทั้งวัว กระบือ หมู เป็ด ไก่ รวมไปถึงสัตว์น้ำ นานาชนิด เช่น ปลา หอย เป็นต้น

หากว่างเว้นจากการทำนาทำไร่แล้ว ในกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่ม ก็จะออกหาปูหาปลา เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร หากได้เยอะ ก็จะนำไปขายภายในตลาด ในชุมชน บ้างก็นำมาแบ่งปันเพื่อนบ้าน ถือได้ว่าเป็นการลดค่าอาหารไปอีกหลายมื้อกันเลยทีเดียว

หากถามถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลหนองบัวแล้วนั้น ถือได้ว่าดูเรียบง่าย ไม่วุ่นวายอย่างในเมืองหลวง อยู่กับธรรมชาติ มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีความสุขกับครอบครัว

อื่นๆ

เมนู