ข้าพเจ้านางสาว จิตรทิวา เสนอกลาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP  เราได้พบกับผลิตภัฑณ์จักรสานของชำร่วยแฮนด์เมด และได้สอบถามถึงวิธีการทำและบ้านของป้านั้นยังเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้ค้างคืนด้วย และยังมีการทำข้าวแต๋นมัลเบอรี่ ข้าวเกรียบ ที่ทำจากลูกหม่อนมัลเบอรี่ จากการสอบถามชาวบ้านทำเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน

อื่นๆ

เมนู