/ข้าพเจ้านาย อัยยะโม้คำ ( ภาคประชาชน ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

 

เนื่องในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ตำบลโคกมะม่วงได้เข้าร่วมกิจกรรม อิสานล่าง U2T Community fair ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

โดยทีม U2T ตำบลโคกมะม่วงของเราได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้นำขนุนทอดอบกรอบมาวางจัดจำหน่ายภายในงาน อิสานล่าง U2T Community Fair

จากกิจกรรมนี้เราได้ฟังได้ความรู้ ทักษะ จากทีมต่างๆที่ได้เข้าร่วม ได้เห็นสินค้าจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู