เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ covid-19 เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ จากการได้รับเชื้อเป็นละอองฝอย จากการไอ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ

ผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการใดๆ บางรายอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย และบางรายอาจมีอาการขั้นรุนแรง โดยมีการติดเชื้อที่ปอด หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง จนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน หัวใจ จะมีอัตราการเกิดอาการขั้นรุนแรงสูงกว่าผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หากเชื้อได้เข้าสู่ร่างกายเข้าไปแล้ว จะมีระยะการฟักตัวประมาณ 2 ถึง 14 วัน จึงได้มีการกำหนดมาตรการ การกักตัวให้กับตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ยังได้มีการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทั้งใส่แมสทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และอีกหนึ่งวิธีป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 นั้น คือการได้รับวัคซีนเพื่อยับยั้งการเกิดอาการรุนแรง  หากในวันข้างหน้าได้รับเชื้อเข้ามา จะทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตได้

และในเดือนนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บางท่าน ได้มีการเข้ารับวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้มีโอกาส สัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับวัคซีน ต่างๆ การปฏิบัติตัวก่อนและหลังเข้ารับวัคซีน อาการและผลข้างเคียงหลังรับวัคซีน นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาส พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้ารับวัคซีน  รวมไปถึงอาการหลังได้รับวัคซีนแล้ว  กับผู้ที่เข้ามารับวัคซีน ครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู