สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา  ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ big data ป้องกันโรคระบาด covid-19 บ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ผู้ใหญ่บ้านคือนายศุภวัฒน์ชรศิริ เกือบรัมย์

มีครัวเรือนทั้งหมด 67 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 327 คน

มีอสม 4 คน

1. นายสมร ชัยชุมพร เป็นประธานอสม

2. นางสว่างกระ โชกรัมย์

3. นายอ้วน เมรำ

4. นางสำราญกองรัมย์

ไม่มีผู้ที่ย้ายเข้ามาจากที่อื่น หมู่บ้านโคกหินเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีครัวเรือนประมาณ 67 ครัวเรือนประชากรประมาณ 327 คน

ประชาชนบ้านโคกหินบอกวิธีการป้องกันโรคระบาด covid19 big data มีการทำความสะอาดล้างมือด้วยสบู่เหลว ปิดปากด้วยแมสไปไหนมาไหนพกสเปรย์ ป้องกันตัวเอง

 

และดิฉัน นางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา ได้ลงพื้นที่กับชาวคณะทำกิจกรรมกับทำความสะอาดวัด บ้านปรือชาวบ้านปรือตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จงหวัดบุรีรัมย์ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดและมอบเจลล้างมือผ้าปิดจมูกให้กับอสมทุกหมู่บ้าน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

และมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การป้องกัน covid 19 คือ

น.ส.ณัฏฐาณิชา หมื่นหาวงษ์

 

 

อื่นๆ

เมนู