1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การสำรวจMS02: สำรวจพืชผลไม้,ประชุมรวบรวมข้อมูลที่สำรวจได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

MS02 : การสำรวจMS02: สำรวจพืชผลไม้,ประชุมรวบรวมข้อมูลที่สำรวจได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสวาท ประเภท ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติงาน เดือน กันยายน

1.การสำรวจพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาลในตำบล ทางคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมวางแผนในการสำรวจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ 2 ทีม ดังนี้

1. ขนมพื้นถิ่นและประเพณีท้องถิ่น

2. พืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่น

ซึ่งดิฉันได้ในหัวข้อที่ 2 คือการสำรวจพืชทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่น ผลจากการสำรวจพบว่า

เดือน พืชและผลไม้
มกราคม  ลูกตาลอ่อน   สัปปะรด   ฝรั่ง   ลูกหม่อน
กุมภาพันธ์  กล้วยหอม   อ้อย   ชมพู่   ลูกตาลอ่อน   ลูกหม่อน
มีนาคม  ขนุน   มะม่วง  ลูกตาลอ่อน    กล้วยน้ำว้า
เมษายน  มะม่วง   ขนุน  ลูกตาลอ่อน    กล้วยหอม
พฤษภาคม  มะม่วง   ขนุน   กล้วย
มิถุนายน  มะละกอ   ขนุน
กรกฎาคม  กล้วยไข่   กล้วยหอม   กล้วยน้ำว้า   มะยม   ฝรั่ง   น้อยหน่า   กล้วยหักมุก
สิงหาคม  ส้มโอ   กล้วยหอม  กล้วยไข่   ฝรั่ง   สัปปะรด  น้อยหน่า   เห็ดป่า   หน่อไม้   ตะคร้อ
กันยายน  มะยม   กล้วยไข่   กล้วยหอม   ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า   ฝรั่ง   เห็ด   หน่อไม้
ตุลาคม  กล้วยไข่   กล้วยหอม   กล้วยน้ำว้า   ฝรั่ง   ลูกตาลอ่อน   ข้าวหอมมะลิ 105   หน่อไม้   เห็ด
พฤศจิกายน  กล้วยไข่   กล้วยหอม   มะขาม   ลูกตาลอ่อน   ข้าวมะลิ 105   เห็ด   หน่อไม้
ธันวาคม  พุทรา   มะละกอ   ฝรั่ง   ชมพู่   ลูกตาลอ่อน   กล้วยหอม    กล้วยน้ำว้า   ลูกหม่อน

*ข้อมูลข้างต้นได้มาจากการสอบถามชาวบ้านในตำบลลำดวน*

 

2.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ทางคณะอาจารย์ได้นัดทีมผู้ปฏิบัติงานทั้ง 20 คน มาประชุมรวบรวมข้อมูลเป็น My map เขียนแต่ละหัวข้อที่สำรวจได้จากตำบลลำดวนลงในกระดาษ ที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้เขียนทั้งหมด 4 หัวข้อ ดังนี้

1.ประเพณีประจำปี

2.ชื่อขนมที่นิยมในตำบล

3.ชื่อและผลไม้

4.อาหารพื้นถิ่น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู