เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัส โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้การประชุมวางแผนงานในเดือนตุลาคม นำโดย ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์และคณะทำงานตำบลบ้านปรือ ต้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เพื่อหารือและอธิบายวิธีรูปแบบการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและเกิดปัญหาน้อยที่สุด

ตามแผนงานในเดือนตุลาคมนี้คือการทำเพิ่มอีกจำนวน 10 หลุม โดยได้มีการเลือกพื้นที่การขุดหลุม โดยมีสภาพแวดล้อมที่สามารถให้ประโยชน์ใช้สอยจากการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดมากที่สุดหรือสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น การเลือกทำเลที่เป็นสวนผัก เพราะจะได้สามารถนำน้ำที่เกิดจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดมาใช้ในการรดพืชผักที่ปลูกไว้ อีกทั้งยังช่วยให้พื้นที่รอบๆหลุมธนาคารน้ำใต้ดินเกิดความชุ่มชื้น หรือการเลือกทำเลการขุดหลุมธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดในพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อจะได้พัฒนาพื้นที่ในส่วนนั้นในการปลูกพื้นผักสวนครัวเพิ่มเข้าไป ทั้งนี้ต้องดูถึงความเหมาะสมในการเลือกเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ทำ และเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัส โควิด-19 ในตอนนี้ ทำให้การจะลงไปปฏิบัติงานต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น เพื่อลดความระแวงของชาวบ้านและเพื่อความปลอดภัยของคณะผู้ปฏิบัติงานและคนในชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด

  • ช่วยปรับสภาพความชุ่มชื้นของดินโดยรอบของหลุมที่ขุด
  • ลดปัญหาการขาดน้ำจากภัยแล้ง
  • ช่วยเพิ่มความชุมชื้นให้ต้นไม้และพืชผักโดยรอบ

                             

 

อื่นๆ

เมนู