1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. สำรวจผลิตภัณฑ์ในชุมชน,ปรับสูตรน้ำยาซักผ้าไหม,ทำพวงกุญแจจากผ้าไหมที่ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

สำรวจผลิตภัณฑ์ในชุมชน,ปรับสูตรน้ำยาซักผ้าไหม,ทำพวงกุญแจจากผ้าไหมที่ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสวาท ประเภท ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติงาน เดือน ตุลาคม 

กิจกรรมที่ 1 ปรับสูตรน้ำยาซักผ้าไหมจากน้ำสกัดโปรตีนไหม 100%  ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำยา ซึ่งได้ความร่วมมือจากทางกลุ่มผ้าไหมบ้านลำดวนในการเอื้ออำนวยสถานที่และอุปกรณ์ต่างให้ ทางคณะอาจารย์ได้คิดค้นปรับสูตรน้ำยาให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ได้ออกมาดี ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้ทำการบรรจุใส่ขวดติดสติกเกอร์พร้อมสำหรับการจำหน่ายในราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ แถมยังมีประสิทธิภาพในการช่วยถนอมผ้าไหม

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงตารางงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 อาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงตารางงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้ปรึกษาและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

-แบ่งกลุ่มในการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในตำบลลำดวน ซึ่งดิฉันได้ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์,ของฝากและผ้าไหมในชุมชน”

-แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบในกิจกรรมทำพวงกุญแจที่ศูนย์ศิลปาชีพในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564 ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายในการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมกิจกรรมในครั้งนี้

-แบ่งกลุ่มทำแผ่นพับนำเสนอตำบลลำดวนทั้ง 18 หมู่บ้าน เพื่อทำเป็นหนังสือของตำบลลำดวน

กิจกรรมที่ 3 สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์,ของฝากและผ้าไหมในชุมชน  ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

-ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถนำมาเป็นของฝากได้ เช่น น้ำอ้อย100%,น้ำตาลก้อน,เปลไม้ไผ่จักรสาน,น้ำพริกจิ้งหรีด

-สำรวจผ้าไหมในชุมชน                                                                                                     

กิจกรรมที่ 4 อบรมทำพวงกุญแจจากผ้าไหมที่ศูนย์ศิลปาชีพ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564 คณะอาจารย์ได้จัดกิจกรรมทำพวงกุญแจโดยมีท่า่นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและลงมือปฏิบัติจริง 

                                                             

วีดีโอตำบลลำดวน

 

 

อื่นๆ

เมนู