ในเดือนตุลาคมนี้ คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 ระบาดในขนาดนี้ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงต้องประชุมวางแผนกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จากการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทางคณะผู้จัดทำก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และในเดือนนี้ทางคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือก็ได้ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน 10 หลุมตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มีการลงสำรวจพื้นที่บ้านทั้ง 10 หลัง ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อหาบริเวณที่มีความเหมาะสมในการจัดทำ และได้เริ่มขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดิน อุปสรรคในการขุดหลุมในเดือนนี้คือในบางวันฝนตกก็ไม่สามารถขุดหลุมได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังทำให้การขุดหลุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี สำเร็จลุล่วงทั้ง 10 หลุม

ข้อดีของการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด

  • สามารถทำให้น้ำไหลลงใต้ดินได้รวดเร็วขึ้น
  • ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในครัวเรือนในช่วงฤดูฝน
  • ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าดิน
  • ช่วยเพิ่มความชื้นให้ต้นไม้ในบริเวณ

   

 

 

อื่นๆ

เมนู