ดิฉัน นางสาวภัทราภรณ์ นาแซง คณะผู้ทำงาน ประเภท นักศึกษา

การทำงานประจำเดือน ตุลาคม ปี2564 ทางคณะผู้ทำงานได้มีคิดค้นออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ และได้ร่วมประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม ตกลงกันว่าจะใช้โลโก้แบบไหน กิจกรรมลงพื้นที่มีอะไรวันที่เท่าไหร่

 

ทางคณะผู้ทำงานได้ออกแบบโลโก้ที่ใช้กับ สบู่ แยม ที่ทำมาจากมัลเบอรี่ ในการออกแบบในครั้งทางคณะผู้ ทางคณะผู้จัดทำได้ตั้งใจออกแล้วคิดค้นเต็มความสามารถ และหวังว่าโลโก้นี้จะช่วยเพิ่มยอดขาย หรือเป็นที่ดึงดูด เพิ่มคุณภาพของสินค้าให้ผู้บริโภคสนใจมากขึ้น

https://youtu.be/ollrgrlhwTo

อื่นๆ

เมนู