โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวพัทนิษฐ์ คะริบรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06

วัยสูงอายุเป็นวัยที่ระบบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมีความเสื่อมสภาพไปมาก ทำให้มีผลกระทบต่อทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ร่างกายไม่แข็งแรงเกิดความเครียดนอนไม่หลับ สาเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย

คณะผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเป็นการเชิญชวนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงให้มาออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการออกกำลัง

เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อข้อต่อส่วนต่างๆ เป็นการออกกำลังกายฝืนแรงต้าน ยืดเหยียดข้อต่อส่วนต่างๆ ป้องกันการเกิดข้อยึดติด ฝึกการทรงตัว และผู้สูงอายุยังสามารถนำท่าออกกำลังกายนี้กลับไปออกกำลังกายเองได้ง่ายๆ ที่บ้านอีกด้วย

ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

-เพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย

-ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดี

-การทำงานของอวัยวะต่างๆ มีการประสานกันดีขึ้น

-กล้ามเนื้อและข้อต่อยืดหยุ่นดีขึ้น

-ช่วยลดความเครียด ทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

ทั้งนี้การออกกำลังกายควรทำอย่างเหมาะสมกับร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ผู้ปฏิบัติงานหวังว่าการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ

อื่นๆ

เมนู