ข้าพเจ้านางสาวภัสธิดา ปัญญายงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนตุลาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เดือนตุลาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการประชุมและอบรมการใส่ข้อมูลในระบบของ Application MuseumPool โดยมีหัวข้อดังนี้  การจัดการพิพิธภัณฑ์ การเพิ่มข้อมูลของวัตถุ การจัดการแผนผังหรือแผนที่ การจัดแสดงวุตถุโดยสแกน QR Code โดยทั้งหมดนี้จะมีการเก็บข้อมูลมาจากชุมชนลำดวน ข้อมูลที่สำคัญก็ได้แก่ รูปภาพ ชื่อสถานที่ ชื่อวัตถุ ที่อยู่ และข้อมูลที่สำคัญประวัติความเป็นมาถึงวิธีการทำ โดยทั้งหมดนี้จะเอามาลงไว้ใน Application เพื่อPrint QR Code ออกมาติดในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นมากขึ้น

การอบรมเกี่ยวกับการใช้เว็ปไซต์นวนุรักษ์เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวโดยเว็ปไซต์ นวนุรักษ์จะมีหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้ในการแสดงผลโดยการสแกน QR Code เพื่อดูแหล่งท่องเที่ยวและแสดงความคิดเห็น เว็ปไซต์นวนุรักษ์นี้แตกต่างและคล้ายกับ Application MuseumPool ตรงที่ว่าเว็ปไซต์นวนุรักษ์สามารถใส่ข้อมูลได้มากกว่าและแสดงการเดินทางไปยังแหล่งต่างๆในตำบลลำดวนได้โดยจะมีวิธีการเดินเดินทางและระยะห่างระหว่างที่หนึ่งไปอีกที่ได้ แล้วเว็ปไซต์นวนุรักษ์ก็ยังPrint QR Code ออกมาเหมือนกับ Application MuseumPool  แต่สามารถแสดงความคิดเห็น คำติชม ต่างๆได้อีกด้วย

อบรมกับทีม Workshop Design Thinking เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเกี่ยวกับเรื่องของ นวัตกรรม โดยจะมีการอบรมก่อนในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยทางทีมงาน Workshop ต่อมาก็ได้มีการให้แบ่งกลุ่มตามตำบล และได้ร่วมทำกิจกรรมโดยทดสอบออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า ทางทีมงานให้แต่ละกลุ่มระบุบุคคลในแต่ละกลุ่มได้แก่ มี User 1 คน(ลูกค้าที่ต้องการกระเป๋า) มี Design’s Team lead 1 คน(นักออกแบบ) และDesigners(ผู้ช่วยของนักออกแบบ) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์

 

กิจกรรม Mentoring กิจกรรมนี้ทำให้ทางทีมงานได้ปรึกษาและขอคำแนะนำจาก Mentor โดยจะมี Mentor ทั้งหมด 3 คน จะมีการปรึกษาในเวลาที่กำหนด สอบถามและถามคำแนะนำจาก Mentor ทั้ง3คน Mentor ทั้ง3คนได้ให้ความรู้และคำแนะนำในวิธีต่างๆให้กับททางทีมงานเพื่อนำไปต่อยอดการยกระดับของตำบลลำดวนให้มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆมากขึ้น ในเวลา 13.00 น. –  16.30 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ในระบบ Zoom

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

คลิปวีดีโอประจำเดือน ตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู