ข้าพเจ้านายรัฐพงษ์  คำแพง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  ในวันที่  16  ตุลาคม  2564  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับคนในชุมชนบ้านปลื้มพัฒนา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตรวจคัดกรองโควิด  ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์และสวมแมสตลอดการทำกิจกรรม

 

โดยมีการเชิญวิทยากรเฉพาะทางจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มาให้ความรู้  มีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยการใช้ท่าบริหาร  การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ช่วย  การออกกำลังกายโดยการต้านแรง  และยังมีการเล่นเกมส์เพื่อฝึกทักษะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีการกระตุ้นทักษะความจำ พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

และการออกกำลังกายนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะจะช่วยชลอความเสื่อมของร่างกาย  มีภูมิต้านทานที่ดี ทำให้สุขภาพดี  มีร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อื่นๆ

เมนู