ข้าพเจ้านางสาวสิดาพร จิตไทย กลุ่มนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม อาจารย์ได้มอบหมายงานให้ไปแปรรูปขยะจากกระป๋องและกล่องนมเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำมากลุ่มละ7ชิ้น และมีสมาชิกมาเพิ่มกลุ่มละ4-5คน และเราทางกลุ่มที่1 ก็ได้สมาชิกมาเพิ่มและได้นัดประชุมพูดคุยเรื่องงานในการทำงาน

กลุ่มของข้าพเจ้าได้ประดิษฐ์

1.เชิงเทียนจากกระป๋อง

2.พวงกุญแจจากกระป๋อง

3.กล่องเก็บเอกสารจากกระป๋อง

4.โมเดลรถจากกระป๋อง

5.กระถางต้นไม้จากกระป๋อง

6.กระเป๋าจากกล่องนมให้ทำมา2ขนาด รวมทั้งสิ้น7ชิ้น

 

สรุป ในการทำงานครั้งนี้ได้สร้างความสามัคคีในกลุ่ม ฝึกทักษะการวางแผนในการทำงาน ทำให้ทำงานเสร็จทันในเวลาที่กำหนด ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน

https://youtu.be/m-g1DOnXJcM

 

 

อื่นๆ

เมนู