บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคมเพื่อวางแผนการดำเดินงาน

-ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้วางแผนการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต่อจากเดือนกันยายน

-ได้โทรสอบถามติดต่อหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านสำโรง เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

-จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ยางรถ  หิน อิฐ ขวดน้ำ ขวดพลาสติก ท่อ PVC เป็นต้น และได้ทำการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

-ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทำการขุดบ่อเป็นไปได้ด้วยดีและสามมารถทำครบจำนวนบ่อตามที่ได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู