ข้าพเจ้านายวีรพล ชีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนตุลาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

กระผมได้ถ่ายทำวีดีโอกันตรึมทำนองโบราณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น พื้นบ้านอีสานใต้ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณตาที่เป็นนักดนตรีรุ่นเก่า มาร่วมบรรเลงดนตรีกันตรึมในครั้งนี้ด้วย

 

กระผมได้เข้าร่วม ในพิธี “แซนโฎนตา และพิธี “จะกันจือโฎนตา” ที่วัดบ้านยาง ในวัน แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ชาวเขมรจะมีการจัดประเพณี  “แซนโฎนตา” ขึ้น เพื่อเป็นการ รำลึกถึงญาติ และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ชาวเขมรมีความเชื่อว่า ระยะนี้เป็นระยะเวลา ที่ยมบาลปล่อยสัตว์นรกให้มาเยี่ยมบ้านเดิมของตน เพื่อรับส่วนบุญ ที่ญาติจะอุทิศให้ ลูกหลานและญาติ มีความเชื่อว่า ญาติของตนที่ตายไปเเล้ว อาจจะไปเกิดในอบายภูมิ ซึ่งเป็นภูมิที่อดอยาก จึงทำบุญอุทิศให้ โดยหวังว่า เมื่อวิญญาณ ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญแล้ว จะได้พ้นจากภูมิอันทุกข์ทรมานนั้น แล้วจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี และได้ความอนุเคราะห์ จาก พระวิริยา ธีรปัญโญ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่อง ความเป็นมาของประเพณี “แซนโฎนตา” หรือ การทำบุญอุทิศ  นั่นเอง

     และในช่วงภาคค่ำ กระผมก็ได้เข้าร่วม อีกพิธีหนึ่ง ที่เรียกว่า “จะกันจือโดนตา” หละงจากที่ ชาวบ้านจะจัดเตรียม ข้าวของหลายอย่างใส่ไว้ใน กระเฌอ เช่น ข้าวของเครื่องครัว พืชสวนครัวต่างๆ  ผลไม้ ขนมนมเนย เพื่อที่จะเป็นของฝากก่อนที่ บรรพบุรุษจะกลับไปยัง ภพภูมิเดิมของตน นับว่าเป็นประเพณีอันดีงาม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู