ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนพฤศจิกายน  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 

เดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาชุมชนและปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการปรับภูมิทัศน์ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านอาชีพและหัตถกรรม มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมไปถึงกระบวนการเลี้ยงไหม สาวไหมอีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการซ่อมแซมรูปปั้นหนอนไหมที่ชำรุดและได้ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมดียิ่งขึ้น

     

ต่อมาได้พัฒนาและปรับภูมิทัศน์วัดบ้านลำดวน ซึ่งเป็นแหล่งรวมผ้าไหมทอมือกว่าร้อยผืน ที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านชุมชนตำบลลำดวนที่มีต่อวัดบ้านลำดวน ซึ่งพวกเราทีม U2t ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณ เพื่อให้สภาพแวดล้อมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

     

นอกจากนี้ ทีม U2T ผการันดูล ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำดวน มีการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตามแบบฉบับวิถีขะแมร์

 

วันพฤหัส ที่ 4 พฤศจิกายน  ข้าพเจ้าและตัวแทนการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Hackathon 2021 รอบระดับประเทศ (Coaching Day) โดยนำเสนอ Piching เสมือนจริง 5 นาที และหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ

 

วันพฤหัส ที่ 4 พฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการจัดการอบรม เพื่อพบปะพูดคุย ขอคำแนะนำต่างๆจาก Mentor ซึ่งมี Mentor มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ในส่วนของทีมผการันดูลได้เลือก Mentor 3 ท่าน คือ 1. คุณภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์  2. คุณวิณ โชคคติวัฒน์ และ 3. คุณพีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์  ภายใต้โครงการ U2T Hackathon ได้รับความรู้และคำแนะนำต่างๆ  การเล่าเรื่องผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความน่าสนใจ (Story Telling) รวมถึงการออกแบบลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลลำดวน การผสมผสานลายร่วมสมัย ผ้าไทยประยุกต์ อีกทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมโดยเน้นความยั่งยืน

 

“คลิปประจำเดือน”

อื่นๆ

เมนู