การถอดบทความของการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม

สิ่งที่ได้รับจากการประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม คือ ความอดทน เพราะเวลาการทำตะกร้านั้นใช้ระยะเวลานาน เริ่มตั้งแต่แรกถึงขั้นสุดท้ายที่ออกมาเป็นรูปร่างของตะกร้าทรงต่าง ๆ แต่ละใบจะใช้ระยะในการทำนาน ซึ่งการนั่งทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มยังสามารถฝึกความอดทนและสมาธิได้ดี สิ่งที่ได้รับอีกอย่างคือ มิตรภาพภายในกลุ่มที่มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำให้รู้คุณค่าของขยะ เช่น กระป๋อง ที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นตะกร้ารูปทรงต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย

อุปสรรค์ในการทำงานและวิธีแก้ไข

ในการทำตะกร้านั้นมีอุปสรรค์ในการทำงาน คือ ขนาดของกระดาษที่นำมาใช้ทำโครงตะกร้านั้นมีความหนาเกินไป จึงเป็นปัญหาในการเจาะรู ปัญหาที่สอง คือ โครงร่างของตัวตะกร้าไม่เท่ากัน จึงอาจจะเป็นปัญหาของรูปทรงที่ไม่เท่ากันอาจทำให้ตะกร้าเสียรูปทรงได้

     

การแก้ไขปัญหานี้ด้วยการตรวจเช็คขนาดของโครงแบบตะกร้าว่ามีขนาดเท่ากันหรือไม่ และทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อย เพื่อจะได้รูปทรงของโครงกระดาษให้เท่ากัน และทำการติดกระป๋องเข้ากับกระดาษ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับตัวโครงตะกร้า

รูปแบบของตะกร้าทรงต่าง ๆ

 

ภาพชิ้นงานตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม

วิดิโอประจำเดือน : https://youtu.be/cLPAC24sRcU

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู