ถอดบทความ

ข้าพเจ้า นางสาวเนตรนภา หมวกไธสง นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม พวกเรากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง ได้รับมอบหมายให้ทำตะกร้าที่ได้จากการนำกระป๋อง เนื่องจากตามชุมชนของเราปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาดื่ม เครื่องดื่มจำพวกกาแฟสดกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องเป็นประจำหลังจากดื่มเสร็จแล้วคุณค่าของกระป๋องคือ การชั่งกิโลขายหรือทิ้ง เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร และเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะกระป๋องเป็นขยะที่ ไม่สามารถย่อยสลายได้ ก่อให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส และภาวะเรือกระจกหรือภาวะโลกร้อน

ดังนั้น การนำกระป๋องเหลือใช้มารีไซเคิลในครั้งนี้ไม่ต้องใช้เงินหรือวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองเกิน ความจำเป็น เพราะสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลจากกระป๋องนั้น เป็นสิ่งที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตัวเองที่สำคัญการประดิษฐ์รีไซเคิลนี้สามารถช่วยลดขยะที่เป็นจำพวกกระป๋องได้

โดยขั้นตอนการทำตะกร้ามีดังนี้

          วัสดุอุปกรณ์

-กระป๋อง

-กระดาษชาร์จแข็ง

-กาวยาง Dragon

-ลวดริบบอน

-เสื่อน้ำมัน

-เครื่องเจาะกระดาษ

-คัตเตอร์

-กรรไกร

-ปากกาเมจิก

วิธีทำ

1.ตัดแบบกระดาษและเสื่อน้ำมันที่เป็นชิ้นส่วนของตะกร้า

2.ตัดกระป๋องส่วนฝาด้านบน-ล่างออก ใช้กรรไกรตัดกระป๋องผ่าออกใช้มือกางกระป๋องออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

3.ติดกาวเสื่อน้ำมันลงให้พอดีกับกระดาษ

4.ติดกาวกระป๋องลงในกระดาษที่ติดเสื่อน้ำมันแล้วจากนั้นตัดกระป๋องส่วนที่เหลือออก

5.นำชิ้นส่วนที่ได้มามาร์คจุดและเจาะรู

6.จากนั้นนำชิ้นส่วนมาร้อยต่อกัน

 

          สิ่งที่ได้จากการทำตะกร้า

1.มีความคิดสร้างสรรค์

2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.ลดภาวะโลกร้อน

4.ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

5.สร้างอาชีพได้

6.สร้างรายได้ได้

7.เพิ่มมูลค่าให้กับกระป๋อง

          อุปสรรคและปัญหาในการทำงาน

1.หากระป๋องที่มีลวดลายเดียวกันได้ยาก

2.ตัดกระป๋องไม่ตรง

3.ร้อยริบบอนไม่แน่น

4.เจาะรูไม่ตรง

แนวทางการแก้ปัญหา

1.แบ่งหน้าที่ในการหากระป๋อง และมีการลงพื้นที่ไปเลือกซื้อกระป๋องตามร้านขายของเก่า

2.ตัดกระป๋องและเจาะรูต้องใช้สมาธิในการทำมากขึ้น

3.สวมถุงมือหรือใช้คีมดัดลวดในการร้อยตะกร้า

4.เวลาไม่ตรงกันจึงแบ่งหน้าที่กันไปทำที่บ้าน

รูปแบบตะกร้าดอกไม้

1.ตัวตะกร้า ตัดเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมขนาดตามแบบ จำนวน 10 ชิ้น

2.ฐานตะกร้า ตัดเป็นรูปทรงสิบเหลี่ยม ขนาดตามแบบ

3.สายตะกร้า ตัดรูปทรงและขนาดตามแบบ

รูปแบบตะกร้าทรงเหลี่ยม

1.ตัวตะกร้า ตัดรูปทรงและขนาดตามแบบ

2.ฐานตะกร้า ตัดรูปทรงและขนาดตามรูปแบบ

3.สายตะกร้า

ต้นแบบตะกร้าทรงกลม

1.ตัวตะกร้าตัดรูปทรงและขนาดตามแบบ ตัดจำนวน 8 ชิ้น

2.ฐานตะกร้า ตัดเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมตามขนาดแบบ จำนวน 1 ชิ้น

3.สาย จำนวน 1 เส้น

https://www.youtube.com/watch?v=cLPAC24sRcU

อื่นๆ

เมนู