คณะทีมงานตำบลบ้านปรือได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ดำเนินการเก็บข้อมูล CBD ซึ่งประกอบไปด้วย 9 รายการ มีดังนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

  1. แหล่งท่องเที่ยว
  2. ที่พัก/โรงแรม
  3. ร้านอาหารในท้องถิ่น
  4. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  5. พืชในท้องถิ่น
  6. สัตว์ในท้องถิ่น
  7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

จากที่ข้อมูลดังกล่าวทางทีมงานตำบลบ้านปรือต้องเก็ฐข้อมูลจำนวน CBD มากกว่า 1,000 เรคอร์ด

ทางมีการดำเนินการประชุมวางแผนในการลงเก็บข้อมูลในท้องถิ่นโดยมีการแบ่งทีมงานออกเป็น 8 กลุ่ม จากสมาชิกของกลุ่มทั้ง 18 คน และก็ได้ประชุมวางแผนการทำงานในแต่ละครั้งเพื่อให้เกิดประโยชนากที่สุดและปลอดภัยต่อการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ทุกวันซึ่งเป็นปัญหาต่อทีมงานเป็นอย่างมากในการลงพื้นที่แต่ละครั้งทีมงานต้องลงพื้นที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปทั้งเกิดประโยชน์และความความปลอดภัยมากที่สุดก่อนลงพื้นที่ทางทีมงานได้มีการโทรแจ้งผู้นำชุมชนก่อนการลงพื้นที่ของทีมงานในการลงเก็บข้อมูลดังกล่าวซึ่งทางผู้นำชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประสานงานกับลูกบ้านโดยการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ทราบก่อนที่ทางทีมงานจะลงไปเก็บข้อมมูลท่านผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านท่านจะได้รับข้อมูลจากทีมงานว่าหมู่บ้านของท่านจะได้รับการลงไปเก็บข้อมูลวันไหนท่านก็จะแจ้งลูกบ้านของท่านให้ทราบไว้ในวันนั้นทางทีมงานลงพื้นที่ก็จะได้ข้อมูลตามที่ต้องการครบทุกข้อตามข้อมูล CBD ที่ได้รับมอบหมายมา

ส่วนการลงพื้นที่นั้นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกหลังคาเรือนที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ข้อมูลให้กับทีมงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเก็บข้อมูล CBD จนได้ครบจำนวนตามที่ต้องการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                                                           

 

อื่นๆ

เมนู