ข้าพเจ้านางสาวพรพิมาศ จันทินมาธร ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างแรกแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD วิเคราะห์ข้อมูล Pain Point (SWOT VROI) และนำเสนอผ่าน  Dash Board หรือ G-map โดยนำเสนอในรูปแบบ Power Point

การลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน หมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการต่อการประสานงานกับชาวบ้านและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

ยางรถยนต์ 3 เส้น, ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร, ขวดแก้วหรือขวดน้ำพลาสติก(เติมน้ำลงในขวดพลาสติกด้วย), หินคลุก, ผ้าตาข่ายไนล่อนขนาดประมาณ 1.2×1.2 เมตร (ให้มีขนาดใหญ่กว่าปากหลุมที่ขุด), เศษอิฐเศษกำแพง(ถ้ามี), จอบและเสียม

ขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

1.ขุดหลุมขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึก 1.2-1.5 เมตร และเทหินคลุกลงไปพอประมาณ แล้วเกลี่ยหินให้เสมอกัน

2.นำยางรถยนต์ที่เตรียมไว้ลงไปในหลุมทั้ง 3 เส้น แล้วนำท่อ  PVC วางลงไปให้อยู่กลางหลุม

3.นำเศษหิน เศษกำแพง ขวดแก้ว และขวดพลาสติกใส่ลงไปในช่องว่างของยางรถยนต์ให้เต็มจนถึงปากหลุม (วัสดุเหล่านี้สามารถนำมาใช้ทดแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)

4.เมื่อใส่เศษอิฐ เศษกำแพง และขวดน้ำจนเต็มแล้วน้ำตาข่ายไนล่อนมาเจาะรูตรงกลางให้มีขนาดเท่ากับปากท่อ PVC จากนั้นนำมาครอบทับลงไปและนำหินคลุกมาเททับอีกชั้นหนึ่ง

อื่นๆ

เมนู