ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เดือนพฤศจิกายนนี้ ได้มีการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

                          การทำงานในเดือนพฤศจิกายนนั้น จากเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้รับผลกระทบจึงต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย จำกัดคนเข้าพื้นที่ พร้อมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเจลล์แอลฮอลล์ ทั้งผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่และทีมงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว ในเดือนสิงหาคมนี้นั้นมีแผนดำเนินงานโดย ในเดือนนี้นั้นได้มีการจัดกิจกรรมการแจกไข่ให้ประชชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนชาวตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เริ่มจากกิจกรรมแรก มีการนำวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องออกกำลังกายให้แก่ประชาน และผู้สูงอายุ

ถัดมาต่อด้วยกิจกรรมการสาธิตการทำแยมมัลเบอร์รี่ให้แก่ชาวบ้านเพื่อนำไปต่อยอดรายได้

หลังจากนั้นได้มีการแจกไข่ให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปประกอบอาหารต่อไป

สุดท้าย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็ได้นำเอาแยมมัลเบอรี่มาทาขนมปังและใส่กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าอบรมและแจกจ่ายให้กับศูนย์กักตัวโควิด19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และโรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านหนองน้ำขุ่น

 

 

อื่นๆ

เมนู