ข้าพเจ้านางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T และสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในการวางแผนดำเนินงาน ข้าพเจ้าได้สอบถามไปยังชาวบ้านถึงความประสงค์จะทำธนาคารน้ำใต้ดินและได้ทำการขออนุญาติเจ้าบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านให้ความร่วมมืออย่างดี ในการเตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติข้าพเจ้าได้ทำการประสานงานกับครัวเรือนที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์เพื่อง่ายต่อการขนย้ายอุปกรณ์และปฏิบัติงาน

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หมู่ที่13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ในการทำได้แก่ ยางรถเก่า หินใหญ่ หินเล็ก ท่อpvc ผ้าแยง ขวดพลาสติกและขวดแก้ว และขุดหลุมเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่และได้ประสานกับครัวเรือนให้ และทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลกระสังได้ร่วมมือกันทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการรักษาระยะห่างและใส่แมสป้องกันใช้เจลล้างมืออย่างเคร่งคัด

อื่นๆ

เมนู