ข้าพเจ้า นางสสิดาพร จิตไทย  ประเภทนักศึกษา MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1.ผลิตภัณฑ์จากกระป๋อง ที่ทำตะกร้าจากกระป๋องเพราะว่าต้องการลดปริมาณขยะในชุมชน เนื่องจากคนส่วนมากจะดื่มน้ำอัดลมกระป๋องจะเป็นขยะที่มีเยอะในทุกบ้าน เราควรหันมารีไซเคิลกระป๋องโดยนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ เช่น ตะกร้าจากกระป๋อง โดยอุปกรณ์และขั้นตอนในการทำตะกร้ามีดังนี้

– อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้

1.กระดาษชาร์ทแข็ง

2.เสื่อน้ำมัน

3.ริบบอนสี

4.ลวด

5.ที่เจาะกระดาษ

6.ปากกาเมจิก

7.กรรไกร / คัตเตอร์

8.กาวยาง ตราดราก้อน

9.แผ่นรองตัดกระดาษ

10.ไม้บรรทัด

11.กระป๋องลายที่เราต้องการ

12.คีมตัดลวด

รูปแบบของตะกร้า

– วิธีการทำตะกร้า

1.เลือกแบบตะกร้าที่ต้องการ

2.ตัดแบบกระดาษ กระป๋อง และเสื่อน้ำมันตามรูปทรงที่เราต้องการ

3.ทากาวเพื่อติดกระป๋องและเสื่อน้ำมันบนกระดาษ จะต้องทากาวบางๆเพื่อที่เสื่อน้ำมันจะได้ไม่ย่น

4.นำปากกาเมจิกมาร์คจุดเพื่อเจาะรู โดยห่างกัน 2 เซนติเมตร ความห่างอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้

5.เจาะรูตามที่มาร์คไว้

6.นำชิ้นส่วนต่างๆมาร้อยต่อกันจะได้รูปทรงตามที่ต้องการ

– สิ่งที่ได้จากการทำตะกร้า

1.ได้รู้จักการนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่า

2.ได้เรียนรู้วิธีการทำตะกร้าจากกระป๋องที่เหลือใช้

3.ได้ฝึกทักษะทางด้านการร้อยลวดริบบอน การตัดกระดาษ การเจาะรู

4.ฝึกให้รู้จักวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบและสามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้

5.สร้างวินัยในการทำงาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีสมาธิในการทำงาน

– อุปสรรคในการทำตะกร้า

1.การตัดกระดาษ กระป๋อง และเสื่อน้ำมันเบี้ยว ไม่ตรงตามแบบที่ทำไว้

2.หากระป๋องลายที่เหมือนกันยาก เพราะบางทีอาจต้องใช้ลายนี้ในปริมาณมาก

3.กระป๋องคมอาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้

4.กระป๋องบุบ

– แนวทางการแก้ปัญหาจากอุปสรรคที่พบเจอ

1.ควรนำแบบที่ทำไว้มาวัดให้ตรง และตัดอย่างมีสมาธิให้ตรงตามแบบที่ต้องการ

2.ในการหากระป๋อง กลุ่มเราได้ไปซื้อจากร้านขายของเก่าโดยที่ร้านจะให้เราเลือกเองว่าต้องการแบบไหน

3.ควรระมัดระวังตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผล

4.กระป๋องที่บุบนำรีดเพื่อให้มาตรง


https://youtu.be/cLPAC24sRcU

อื่นๆ

เมนู