1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ผลิตภัณฑ์ของฝากชุมชนตำบลลำดวน และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ป้ายโครงการส่งเสริมศิลปาชีพตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

MS02 : ผลิตภัณฑ์ของฝากชุมชนตำบลลำดวน และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ป้ายโครงการส่งเสริมศิลปาชีพตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล ระดมบุญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

จัดทำคลิปวิดิโอนักเล่าเรื่อง บ้านไทรทอง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยจะพาทุกท่านมารู้จักบ้านไทรทอง ตำบลลำดวนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันนะคะ 

ประวัติบ้านไทรทอง

บ้านไทรทองเป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาจากบ้านยาง มาตั้งเป็นบ้านไทรทอง หมู่ 17 ผู้บุกเบิกก่อตั้งบ้านไทรทองคนแรกคือนายยุทธพล ทะนวนรัมย์ ความหมายของบ้านไทรทอง มีความหมายว่า บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรอาหาร พืชผลทางการเกษตร ชาติพันธุ์ชมชุนเป็นชาวเขมรส่วนภาษาพื้นถิ่น คือภาษาเขมร

หมู่บ้านไทรทองเป็นหมู่บ้านที่มีชุมชนเข้มแข็งผ้าทอมือ โดยทำในรูปแบบของกลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง อาชีพหลักของชาวบ้านไทรทอง คืออาชีพทำนา ส่วนอาชีพเสริมคือ การเลี้ยงสัตว์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม

 

                                      กรมหม่อนไหมเเนะนำพันธุ์หม่อนทนเเล้ง - สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

 

ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมใจทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ป้ายโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ พร้อมทั้งตกเเต่งรูปปั้นตัวหนอนไหม ให้ดูใหม่เเละสวยงาม ต่อผู้ที่มาพบเห็นและนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสวิถีชุมชนตำบลลำดวนของเรา ในการมาศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำผ้าไหม 

 

ผลิตภัณฑ์ของฝากชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เเก่ 

  • ผ้าไหมทอมือลายผการันดูล 

 

  • ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวซักผ้าไหมจากโปรตีนไหมแท้ 100% สูตรเข้มข้น สกัดจากหัวไหม ใช้ซักผ้าไหมช่วยถนอนใยผ้าให้คงทนและช่วยยืดอายุผ้าไหมให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

     

 

  • พวงกุญเเจจากเศษผ้า และเข็มกลัดดอกลำดวน เป็นงานแฮนด์เมดสวยๆ จากฝีมือของชาวบ้านตำบลลำดวน และเป็นสินค้าของฝากและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตำบลลำดวนของเรา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู